Hliníkové fasádní stěny

CW50

Pro fasádní stěny používáme systém CW50. Jedná se o fasádní a střešní systém, který nabízí neomezenou tvůrčí svobodu a maximální průnik světla do budovy. Systém nabízí 11 různých stylů s odlišným venkovním vzhledem. Do všech kombinací svislých a šikmých ploch lze začlenit různé typy otvírek. Značný rozsah systému nabízí variantní technická řešení pro různé typy fasád, jako například protipožární nebo vysoce izolační provedení. K dispozici je také systém CW60 s pohledovou šířkou 60 mm a obdobnými možnostmi jako CW50. Stáhnout brožuru.