Zasklení

Zasklení tvoří převážnou část plochy okna nebo balkonových dveří. Z tohoto důvodu má největší vliv na výsledné tepelně-izolační a zvukově-izolační vlastnosti celého okna. Základní požadavky kladené na zasklení otvorových výplní jsou v následujících bodech a je na investorovi a projektantech jaké vlastnosti budou požadovat. Firma DOLS a.s pro dodávky skel dlouhodobě spolupracuje s AGC FENESTRA a IZOS. Základním sklem používaným pro zasklení plastových a hliníkových oken je dvojsklo v tl. 24mm s hodnotou Ug=1.1 s tzv. „teplou hranou“ (rámečky chromatec ultra, plastové TGI nebo nerezové). V současné době se stávají stále žádanější izolační trojskla se základní tl. 34 mm  pro Softline 70 AD a tl. 44 mm pro Softline 82 AD + MD.


1. Standardní izolační zasklení ( sklo bez pokoveného povlaku )

 • ochrana proti chladu, před slunečním žárem, hlukem …apod.
 • sklo např. Float, Planibel

2. Silně tepelně izolační

 • jedná se o olační zasklení, jehož vnitřní tabule skla je pokryta jemným kovovým průhledným povlakem
 • prostor mezi skly je vyplněn tepelně izolačním plynem
 • např. sklo iPlus Top 1,1
 • tato skla s hodnotou Ug=1,1 se stala standardem v zasklení plastových oken a jsou nabízena v základním provedení plastových oken dodávaných firmou DOLS

3. Silně tepelně izolační s řízeným prostupem sluneční energie

 • jedná se o izolační sklo se zvýšenými tepelně izolačními vlastnostmi a protisluneční ochranou
 • zasklení je provedeno tak, že vnější tabule izolačního skla tvoří sklo iplus Energy N (sklo s jemným kovovým povlakem), které je ceněno pro své užitné vlastnosti – zvýšená tepelná izolace a řízený prostup sluneční energie

4. Izolační sklo s různými úrovněmi světelné reflexe, řízení prostupu sluneční energie a prostupu světla

 • jedná se o reflexní skla s pyrolytickým povlakem, které poskytují protisluneční ochranu
 • mnohočetné kombinace protisluneční ochrany a prostupu světla nabízejí soukromí a vizuální komfort
 • např. sklo Stopsol, Stopray, Sunergy

5. Izolační akustické sklo

 • jedná se o izolační sklo, kdy jeho akustické vlastnosti se zlepšují instalací např. 2 tabulí skla rozdílné tloušťky nebo instalací skla s polyvinylbutyralovými akustickými fóliemi, které mají navíc i bezpečnostní charakter
 • tato skla dosahují Rw 33 – 42dB (pro běžné zasklení) a až Rw=51dB (po konzultaci zasklení)
 • je možné také využít „nalévaná“ bezpečností skla Giessharz (místo fólie je mezi dvě talule skla nalita pryskyřice, která se vytvrdí a plní)
 • bezpečnostní charakter
 • např. sklo Stratophone, Phonibel, Giessharz

6. Izolační skla s bezpečnostní charakteristikou

 • jedná se o izolační sklo s jedním či dvěma bezpečnostními skly
 • takové bezpečnostní sklo je tvořeno spojením dvou nebo více skleněných tabulí a jedné nebo více polyvinylbutyralových vrstev (PVB fólie) nebo etylenvinylacetátových mezivrstev (EVA fólie), které určují úroveň bezpečnostní ochrany osob, majetku, ochrany proti vloupání, střelným zbraním a proti výbuchu
 • je možné také využít „nalévaná“ bezpečností skla Giessharz (místo fólie je mezi dvě tabule skla nalita pryskyřice, která se vytvrdí a plní bezpečnostní charakter
 • tato skla lze využít jak pro exteriérové, tak pro interiérové aplikace
 • např. sklo Stratobel, Giessharz
 • bezpečnostní charakter také splňují tvrzená (kalená) skla, která při destrukci vytvoří krystaly skla, u nichž nedojde ke zranění (pořezání)

7. Izolační skla se zabudovanými žaluziemi

 • jedná se o izolační dvojsklo se vsazenými nastavitelnými žaluziemi
 • izolační sklo se vsazenými žaluziemi poskytují protisluneční ochranu a umožňují vytvoření soukromí
 • dostupné jsou dvě varianty: s manuálním nebo elektronickým ovládáním

8. Izolační skla s ornamentním zasklením

 • jedná se o izolační dvojsklo, ve kterém jednu tabulku tvoří dekorativní sklo, jehož dezén je vlisován do jedné strany skla čirého nebo bronzového
 • toto sklo se zpravidla dává na vnější stranu dvojskla a může vzniknou problém při umístění příček do skla, které budou za ornamentním sklem rozmazané